Sede electrónica Ayuntamiento de Abegondo

12:12:54 Domingo 22 de mayo 2022
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

ANUNCIO:DH1567333 construcción almacén agrÍcola

13/12/2019

Solicitud a Aguas de Galicia de autorizacion de obras


DH.W15.67150. Cierre de parcela. Ayuntamiento de Abegondo

12/12/2019

DH.W15.67150.Cierre de parcela. Ayuntamiento de Abegondo


ANUNCIO: eleccións a representantes das traballadoras e traballadores do Concello de Abegondo

09/12/2019

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 25 c) do Regulamento de eleccións a órganos de representación dos traballadores na empresa, aprobado por Real Decreto 1844/1994, de 9 de setembro, e co artigo 67.1 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, darase publicidade no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do preaviso da celebración das eleccións. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.


ANUNCIO: Constitución da mesa para eleccións a representantes das funcionarias e funcionarios do Concello de Abegondo

09/12/2019

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 7.1 do Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Adminsitración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 1846/1994,de 9 de setembro, sométese a información pública [taboleiro/sede electrónica]. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. Abegondo, 03.12.2019 O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.03/12/2019


ANUNCIO: eleccións a representantes das funcionarias e funcionarios do Concello de Abegondo

02/12/2019

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 7.1 do Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Adminsitración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 1846/1994,de 9 de setembro, sométese a información pública [taboleiro/sede electrónica]. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. Abegondo, 03.12.2019 O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.


Taller de Empleo "Reserva de Biosfera: emprego rural"

31/10/2019

Resultados méritos más entrevistas equipo directivo, docentes y administrativo/a y bases para la selección de alumnado trabajador y personal del taller de empleoBolsas a deportistas individuales del Ayuntamiento de Abegondo

25/10/2019

Mediante resolución de Alcaldía del 14/10/2019 se acordó realizar convocatoria pública y aprobar las de estas ayudas