Sede electrónica Concello de Abegondo

12:10:29 Martes 26 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

ANUNCIO: resolución da convocatoria e bases para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro. Anualidade 2020

15/01/21

Mediante a resolución da Alcaldía núm. 402/2020, do 22/09/2020, aprobouse realizar a convocatoria pública e aprobar as bases da convocatoria subvencións correspondentes a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Abegondo da anualidade 2020Anuncio: resultados definitivos e bases para a selección do alumnado traballador/a e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio do obradoiro dual de emprego “Reserva de Biosfera: emprego forestal”

23/12/20

O obradoiro dual de emprego "RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO FORESTAL” é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade e cofinanciado polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social, e promovido polos Concellos de Abegondo e conveniado cos concellos de Bergondo, Betanzos, Carral, Coirós, Oza-Cesuras, Paderne e Sada.


Anuncio: aprobación inicial agrupación para o sostemento en común do posto de Tesourería e proxecto de estatutos expediente: 2019/X999/000317 - 2019/G006/000175

7/12/20

Aprobado inicialmente o día 16.11.2020 o expediente de constitución da Agrupación das Entidades Locais Bergondo, Carral, Abegondo pretenden agruparse para o sostemento en común do posto de Tesourería. por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, e aprobados inicialmente os Estatutos que deben rexer a referida Agrupación. O expediente se somete a información pública por termo dun mes desde a inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello sede.abegondo.gal Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes.


ANUNCIO: publicación da convocatoria e das bases para axudas a deportistas de Abegondo

18/11/20

Faise público o anuncio da convocatoria, as bases e os modelos normalizados e a documentación para a presentación de solicitudes


ANUNCIO: Convocatoria e bases específicas reguladoras das axudas do Concello de Abegondo, adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña

9/11/20

A finalidade destas axudas é facilitar medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico
ANUNCIO da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións

2/10/20

Faise público o anuncio xunto co documento de aprobación inicial


Convocatoria de subvencións e axudas públicas e resolución de concesión

13/08/20

Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e Comisións de Festas, anualidade 2019