Sede electrónica Concello de Abegondo

15:59:40 Xoves 18 de xullo 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Promoción económica e emprego

28/06/19

Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea de alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego “RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO NO RURAL”Acta número 2 do proceso de selección. Bases de selección para a contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2019, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2019)

7/05/19

A convocatoria refírese ás seguintes prazas: cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais para o exercicio 2019 (Programa de integración laboral PEL CONCELLOS /2019). Plazas: -1 albanel (oficial de segunda) -2 peóns de obras públicas -1 peón forestal
Convocatoria de subvencións e axudas públicas: bolsas de estudo 2018-2019

17/04/19

O 18.04.2019 ábrese o prazo de solicitudes de axudas económicas ao abeiro de esta convocatoria


Aprobación definitiva do instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo

10/04/19

O instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo nos termos que obran no expediente foi aprobado definitivamente por acordo de pleno de data 28.03.2019, de conformidade co artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación:


Acta da segunda proba, primeira proba, resultados e test do proceso de selección para normalizador lingüístico

3/04/19


Por decreto da Alcaldía número 2018/G003/000318 foron aprobadas as bases específicas reguladoras do proceso de selección de persoal laboral, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2017, polo procedemento de concurso-oposición