Sede electrónica Concello de Abegondo

22:30:17 Venres 15 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

ANUNCIO: Lista definitiva, tribunal e data de exame. Bases reguladoras do procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para técnico de servizos sociais mediante o sistema de concurso-oposición

13/11/19

O obxecto da presente convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais de postos de persoal de técnico de servizos sociais. As funcións levaranse a cabo no caso de vacante por renuncia, vacacións, licenzas, enfermidade, baixa médica e outras causas do persoal que actualmente está contratado, así como de reforzo de dito servizo, no caso de ser necesario.


Obradoiro de Emprego "Reserva de Biosfera: emprego rural"

31/10/19

Resultados definitivos do proceso selectivo do alumnado-traballador, resultados do equipo directivo, docentes a administrativo/a e bases para a selección do alumnado traballador e persoal do obradoiro de emprego


Proposta provisional de bolsas de estudo 2018/2019. Convocatoria de subvencións e axudas públicas: bolsas de estudo 2018-2019

28/10/19

O 18.04.2019 ábrese o prazo de solicitudes de axudas económicas ao abeiro de esta convocatoria


Bolsas a deportistas individuais do Concello de Abegondo

25/10/19

Mediante resolución da Alcaldía do 14/10/2019 acordouse realizar a convocatoria pública e aprobar as bases das ditas axudas


Convocatoria de subvencións e axudas públicas

3/10/19

Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e Comisións de Festas, anualidade 2019Anuncio da Secretaría Xeral Municipal: aprobación inicial de ordenanza

24/07/19

Aprobación inicial de Ordenanza Reguladora para a protección das captacións de auga subterránea destinada ao consumo humano en AbegondoPromoción económica e emprego

28/06/19

Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea de alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego “RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO NO RURAL”