Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Aprobación das bolsas de estudo 2017-2018

14/12/18

Faise pública a relación de solicitudes concedidas e denegadas por Resolución de Alcaldía Núm.: 544/2018 de data 10.12.2018, de acordo coa proposta da Comisión Cualificadora.


ANUNCIO: Convocatoria e bases para unha praza de persoal laboral: técnico de medio ambiente

13/12/18


Sistema de selección: concurso – oposición
Titulación mínima esixida aos aspirantes: Licenciado ou grado en Bioloxía ou en química / Licenciatura e grao en Ciencias Ambientais


Resolución provisional concesión subvencións a entidades sen ánimo de lucro anualidade e comisións de festas 2018

4/12/18

EXPEDIENTE: 2018/A002/000003 e 2018/G003/000596
Faise pública a resolución provisional da concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro anualidade e comisións de festas 2018.


Proposta provisional de bolsas de estudo 2017/2018, para a subsanación de documentación

8/11/18Por decreto da Alcaldía de data 16.04.2018 foi aprobada a convocatoria e bases específicas para a concesión de Axudas aos desprazamentos co fin escolar para o curso 2017-2018 e para as Bolsas de estudo para a escolarización para o curso 2017-2018 de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria, asinadas o día 16.04.2018


ASUNTO: Bolsas deportivas

16/10/18


EXPEDIENTE: 2018/G003/000202

Mediante resolución da Alcaldía do 19/04/2018 foi acordado realizar a convocatoria pública e aprobar as bases para a concesión de bolsas a deportistas individuais do concello de Abegondo.ANUNCIO: Convocatoria e bases reguladoras de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas 2018

3/10/18Faise pública a convocatoria de axudas, as bases reguladoras e os modelos normalizados de solicitude e xustificación


ANUNCIO: convocatoria praza albanel

18/09/18


Convocatoria de proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal de 1 albanel (oficial de segunda) para a cuadrilla de Obras e Servizos Mínimos Municipais, anualidade 2018, financiada pola Deputación Provincial da Coruña


Publicación bases especificas normalizador lingüístico

29/08/18


Por decreto da Alcaldía número 2018/G003/000318 foron aprobadas as bases específicas reguladoras do proceso de selección de persoal laboral, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2017, polo procedemento de concurso-oposición


Anuncio da AEAT: cobranza dos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas correspondentes a 2018

3/07/18


O prazo para o ingreso das cuotas nacionais e provinciais comeza o próximo 17 de setembro