Sede electrónica Concello de Abegondo

20:14:35 Martes 17 de maio 2022

Información

EMPREGO

29/09/2021

Bases selección alumnado-traballador e persoal do obradoiro emprego Reserva Biosfera: emprego verde

O Concello de Abegondo, por medio do decreto da Alcaldía núm. 369/2021 do 28/09/2021, aprobou as bases de selección do persoal directivo, docente e administrativo de apoio e do alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego “Reserva de biosfera: emprego verde” (expte. 15/0041/2021), a proposta da comisión de selección deste programa mixto, integrada polas persoas nomeadas por medio do decreto da Alcaldia núm. 364/2021 do 24/09/2021.


Xustificantes de Publicación: