Sede electrónica Concello de Abegondo

13:32:23 Domingo 22 de maio 2022

Información

SUBVENCIÓNS

11/11/2021

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO ANUALIDADE 2021

 

Axudas ás asociacións rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Abegondo.

É obxecto das bases regular a concesión mediante concorrencia competitiva, de axudas ás asociacións rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Abegondo para actividades realizadas e gastos derivadas destas, así como para a adquisición de equipamentos por parte das entidades no exercicio 2021 e que segundo os seus estatutos lles son propios.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante 15 días hábiles dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria de subvencións da Base Nacional de Subvencións no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Prazo de xustificación

O prazo para a presentación da documentación xustificativa estará aberto ata o día 15 de decembro de 2021.

Descarga de modelos editables

Modelo de solicitude: https://abegondo.gal/uploads/tx_icticontent/Solicitude_subvencion_asociacions_e_entidades_editable.pdf

Modelo de xustificación: https://abegondo.gal/uploads/tx_icticontent/Xustificacion_subvencion_asociacions_e_entidades_editable.pdf

 


Xustificantes de Publicación: