Sede electrónica Concello de Abegondo

12:15:39 Domingo 22 de maio 2022

Información

SECRETARÍA

30/11/2021

Aprobación inicial modificación ordenanza fiscal taxa aproveitamento especial dominio público local

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

O Concello Pleno, na sesión ordinaria realizada o 25 de novembro de 2021, acordou a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, AUGA, E HIDROCARBUROS.

O anuncio da aprobación inicial está publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 227 do 29 de novembro de 2021.


Xustificantes de Publicación: