Sede electrónica Concello de Abegondo

22:29:42 Venres 15 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Anuncio de convocatoria e bases de selección do persoal laboral para a contratación de traballadores desempregados con discapacidade

5/12/14


Faise público o anuncio da convocatoria, as bases e a súa resolución de aprobación


Anuncio: convocatoria pública de subvencións a entidades sen ánimo de lucro 2014

14/11/14


Mediante Resolución da Alcaldía do 16 de outubro de 2014, acordouse:

1.- Efectuar a convocatoria para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas correspondentes ao exercicio 2014 co texto que figura no anexo I desta resolución.

2.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas co seguinte texto: bases da convocatoria.

3.- Publicar a mencionada convocatoria no DOG, no BOP, no Taboleiro de Anuncios do concello, na sede electrónica e na páxina web.


Faise público o Período Medio de Pago Global a provedores correspondente ao terceiro trimestre de 2014

4/11/14


O período medio de pago mide o retraso no pago da débeda comercial en termos económicos. Enténdese como número de días de pagamento os transcorridos desde os trinta días posteriores á data de entrada da factura no rexistro administrativo ou desde a aprobación da certificación mensual da obra, segundo corresponda, ata a data de pagamento material por parte da Administración.Bases dos concursos da III Carreira Popular de Burros

12/09/14


O Concello de Abegondo, co fin de dinamizar a feira tradicional de San Marcos, organiza ao longo do ano feiras temáticas. O día 14 de setembro de 2014 terá lugar o Mercado Agroalimentario, unha feira con varias actividades programadas, entre elas a III Carreira de Burros, co obxectivo de acadar unha maior participación e atraer o público visitante.


Anuncio de aprobación das bolsas de estudo 2013-2014

28/08/14

O Concello de Abegondo, mediante Resolución do alcalde núm.: 279/2014 de 19.08.2014, de acordo coa proposta da comisión cualificadora, acordou conceder e denegar as solicitudes relacionadas no documento que se xunta.