Sede electrónica Concello de Abegondo

14:07:33 Martes 18 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Anuncio: convocatoria pública de subvencións a entidades sen ánimo de lucro

27/11/12


Mediante Resolución da Alcaldía do 2 de novembro de 2012, acordouse:

1.- Realizar a convocatoria pública para a concesión de subvencións correspondentes a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Abegondo, con cargo ás partidas orzamentarias 337.48002 e 338.48001.
Requisitos: os establecidos nas bases da convocatoria.

2.- Publicar esta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da provincia, no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello.

Abegondo, 2 de novembro de 2012.
O alcalde, José Antonio Santiso Miramontes asdo.


Desde o día 18 de outubro de 2012, o Concello está ao dispor de calquera cidadán do mundo, calquera día do ano e a calquera hora.

16/10/12

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.


A Administración Municipal, cada vez máis próxima ao cidadán

16/10/12

A nova sede vai permitir a cidadáns e empresas a presentación, por vía telemática, da totalidade de instancias e solicitudes dirixidas ao Concello.


Abegondo inaugura a Sede Electrónica do Concello

16/10/12

Abegondo inaugura a Sede Electrónica do Concello, que permitirá aos cidadáns realizar os seus trámites por internet.


ANUNCIO contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2017, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2017)

31/05/17


Comunícase que por medio de Resolución da Alcaldía do 19.05.2017 aprobáronse as bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación das persoas desempregadas integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2017, anualidade 2017).
O Concello de Abegondo convoca as seguintes prazas:
– 1 albanel (oficial de segunda)
– 3 peóns de obras públicas
– 1 peón forestal
As bases da convocatoria pódense consultar no taboleiro de anuncios municipal e na web www.abegondo.gal
Prazo de presentación de instancias: 8 días hábiles a partir do día seguinte á publicación deste anuncio.

Abegondo, 19 de maio de 2017
O alcalde
José Antonio Santiso Miramontes
2017/4447