Sede electrónica Concello de Abegondo

20:29:01 Mércores 20 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anunciosActas do proceso de selección e bases de selección para a contratación laboral temporal da brigada contra incendios forestais 2020.

29/07/20

Aprobadas por resolución de alcaldía do 07/07/2020 (Expte. TEDEC número: 2020/G003/000244).


Asunto: expediente para a elección do Xuíz de Paz de Abegondo 2020

17/07/20

EXPEDIENTE: 2020/X999/000094 PRIMEIRO.- Que está previsto que no mes de xuño de 2020 queden vacantes os cargos de Xuíz de Paz titular e substituto deste Municipio. SEGUNDO.- Que se abre un prazo de 10 días hábiles,para que as persoas que estando interesadas,e reúnan as condicións legais solicíteno por escrito dirixido a esta Alcaldía TERCEIRO.- As solicitudes presentaranse no Rexistro de entrada deste Concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015,de 1 de outubro,do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. O modelo de instancia atópase a disposición dos interesados na sede electrónica do concello de Abegondo https://sede.abegondo.gal


Acta 2: Acta selección PEL e anuncio prazas de persoal laboral temporal (PEL)

26/06/20

O Concello de Abegondo convoca as seguintes prazas: - 2 peóns de obras públicas - 2 peóns forestais


Acta de selección e anuncio da convocatoria de prazas de persoal laboral temporal no marco do programa APROL RURAL 2020

26/06/20

- 1 tractorista - 3 peóns forestais Requisitos necesarios para poder optar a cada unha das prazas: -Certificado de estudos primarios ou equivalente -Galego (Celga 1 ou equivalente)


Regras para o funcionamento electrónico dos Órganos Colexiados

21/04/20

Con arreglo ao disposto no Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.


AVISO Á CIDADANÍA

15/03/20

Seguindo as directrices do Goberno de España, da Xunta de Galicia e as recomendacións da FEGAMP anunciamos:


Anuncio - Cultura: Bases do concurso de disfraces do Entroido 2020

15/02/20

Co obxectivo de fomentar a cultura, promover o Entroido no municipio de Abegondo e dinamizar esta festa tradicional, a Concellería de Cultura do Concello de Abegon propón convocar o "Concurso de disfraces don Entroido 2020" do Concello de Abegondo.


Bases específicas para unha praza de técnico informatico/a

23/01/20

Por decreto da alcaldía número 2019/g003/000257 foron aprobadas as bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal laboral, para acceso a prazas vacantes, incluida na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2017, polo procedemento de concurso-oposición