Sede electrónica Concello de Abegondo

18:24:18 Martes 14 de xullo 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


ANUNCIO: Acta do tribunal, listaxe de admitidos e Bases selección de persoal laboral temporal para Animador/a Sociocultural

30/12/19

Fanse públicas as bases de convocatoria para o procedemento de selección de persoal laboral temporal para Animador/a Sociocultural


ANUNCIO: Acta do tribunal do proceso de selección, listaxe de aspirantes admitidas/os e bases selección de personal laboral temporal para TÉCNICO DEPORTIVO

30/12/19

Fanse públicas os resultados e as bases de convocatoria para o procedemento de selección de persoal laboral temporal dun técnico deportivo


ANUNCIO: DH W15 67667 Peche de parcela

13/12/19

Solicitude a Augas de Galicia para peche de parcela


ANUNCIO:DH1567333 construcción almacén agrícola

13/12/19

Solicitude a Augas de Galicia autorizacion de obras


DH.W15.67150. Peche de parcela. Concello de Abegondo

12/12/19

DH.W15.67150.Peche de parcela. Concello de Abegondo


ANUNCIO: eleccións a representantes das traballadoras e traballadores do Concello de Abegondo

9/12/19

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 25 c) do Regulamento de eleccións a órganos de representación dos traballadores na empresa, aprobado por Real Decreto 1844/1994, de 9 de setembro, e co artigo 67.1 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, darase publicidade no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do preaviso da celebración das eleccións. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.


ANUNCIO: eleccións a representantes das funcionarias e funcionarios do Concello de Abegondo

9/12/19

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 7.1 do Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Adminsitración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 1846/1994,de 9 de setembro, sométese a información pública [taboleiro/sede electrónica]. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. Abegondo, 03.12.2019 O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.3/12/19