Sede electrónica Concello de Abegondo

13:23:59 Sábado 17 de agosto 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

ANUNCIO: convocatoria praza albanel

18/09/18


Convocatoria de proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal de 1 albanel (oficial de segunda) para a cuadrilla de Obras e Servizos Mínimos Municipais, anualidade 2018, financiada pola Deputación Provincial da Coruña


Anuncio da AEAT: cobranza dos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas correspondentes a 2018

3/07/18


O prazo para o ingreso das cuotas nacionais e provinciais comeza o próximo 17 de setembro
ANUNCIO: bases e convocatoria para selección de persoal laboral temporal para a contratación das persoas desempregadas integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2018, anualidade 2018)

27/06/18O Concello de Abegondo convoca as seguintes prazas:
– 1albanel (oficial de segunda)
– 2 peóns de obras públicas
– 1 peón forestal
As bases da convocatoria pódense consultar no taboleiro de anuncios municipal e na sede electrónica do Concello (https://sede.abegondo.gal)


ANUNCIO: Convocatoria e bases para unha praza de persoal laboral: operario palista

22/06/18


Sistema de selección: concurso – oposición

Titulación mínima esixida aos aspirantes: estudios primarios


Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal funcionario, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña), do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

7/06/18


Bases específicas Arquitecto Técnico. Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000059 , aprobáronse as bases especificas para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición


Convocatoria de subvencións e axudas públicas: Certame Letras Galegas 2018

6/06/18


Publícase o extracto da convocatoria. O texto completo está dispoñible na Base de Datos Nacional de Subvencións


Asunto: Bolsas de estudo 2017/2018

16/05/18


Expediente: 2018/A002/000002

Por Resolución da Alcaldía núm. 181/2018, de data 16.04.2018, acordouse realizar a convocatoria pública para a concesión de Bolsas de Estudo curso 2017/2018 do Concello de Abegondo.


Bases para a selección dun funcionario interino: Arquitecto

20/04/18Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000411, aprobáronse as bases para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición. Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.