Sede electrónica Concello de Abegondo

05:52:49 Luns 21 de setembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Promoción económica e emprego

28/06/19

Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea de alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego “RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO NO RURAL”Acta número 2 do proceso de selección. Bases de selección para a contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2019, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2019)

7/05/19

A convocatoria refírese ás seguintes prazas: cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais para o exercicio 2019 (Programa de integración laboral PEL CONCELLOS /2019). Plazas: -1 albanel (oficial de segunda) -2 peóns de obras públicas -1 peón forestal
Aprobación definitiva do instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo

10/04/19

O instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo nos termos que obran no expediente foi aprobado definitivamente por acordo de pleno de data 28.03.2019, de conformidade co artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación:


Acta da segunda proba, primeira proba, resultados e test do proceso de selección para normalizador lingüístico

3/04/19


Por decreto da Alcaldía número 2018/G003/000318 foron aprobadas as bases específicas reguladoras do proceso de selección de persoal laboral, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2017, polo procedemento de concurso-oposiciónConcesión subvencións a entidades sen ánimo de lucro anualidade e comisións de festas 2018

9/01/19

EXPEDIENTE: 2018/A002/000003 e 2018/G003/000596
Faise pública a resolución provisional da concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro anualidade e comisións de festas 2018.


ANUNCIO: Convocatoria e bases para unha praza de persoal laboral: técnico de medio ambiente

27/12/18


Sistema de selección: concurso – oposición
Titulación mínima esixida aos aspirantes: Licenciado ou grado en Bioloxía ou en química / Licenciatura e grao en Ciencias Ambientais