Sede electrónica Concello de Abegondo

19:42:02 Mércores 20 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal funcionario, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña), do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

7/06/18


Bases específicas Arquitecto Técnico. Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000059 , aprobáronse as bases especificas para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición


Convocatoria de subvencións e axudas públicas: Certame Letras Galegas 2018

6/06/18


Publícase o extracto da convocatoria. O texto completo está dispoñible na Base de Datos Nacional de Subvencións


Asunto: Bolsas de estudo 2017/2018

16/05/18


Expediente: 2018/A002/000002

Por Resolución da Alcaldía núm. 181/2018, de data 16.04.2018, acordouse realizar a convocatoria pública para a concesión de Bolsas de Estudo curso 2017/2018 do Concello de Abegondo.


Bases para a selección dun funcionario interino: Arquitecto

20/04/18Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000411, aprobáronse as bases para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición. Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.


Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal laboral fixo, para acceso a praza vacante, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

20/04/18

É obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral fixo , para dúas prazas coas seguintes características: persoal laboral fixo, denominación "Operario tractorista"


Bases para a selección de persoal laboral temporal para un posto de administrativo

9/04/18Obxecto da convocatoria: tendo en conta o programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios por parte da deputación provincial da Coruña aprobado o día 15 de decembro de 2017 e dado que no mesmo inclúese para o concello de Abegondo un administrativo o mais razoable e xustificable que a praza necesaria se cubra por medio dun contrato temporal vinculado á subvención por ser insuficiente o cadro de persoal municipal para desenvolver as funcións obxecto de contratación.Bases do concurso de disfraces e do Pincho Choqueiro Entroido 2018

1/02/18


Mediante resolución de Alcaldía núm. 49/2018 de 01/02/2018 se aprobó aprobada a convocatoria e as bases do concurso de disfraces e do Pincho Choqueiro Entroido 2018 do Concello de Abegondo.


Planificación normativa do Concello de Abegondo para 2018

12/01/18


De acordo co artigo 132.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, anualmente, as administracións públicas farán público un plan normativo que conterá as iniciativas legais ou regulamentarias que vaian ser tramitadas para a súa aprobación no ano seguinte.