Sede electrónica Concello de Abegondo

18:34:12 Martes 14 de xullo 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

ANUNCIO da aprobación inicial do expediente de reparcelamento por cooperación do polígono UU-R13

21/04/17


Mediante a Resolución da Alcaldía 410/2014, do 26 de novembro de 2014, iniciouse expediente para a aprobación do proxecto de equidistribución para a execución da urbanización do polígono de execución UUR13


ANUNCIO da aprobación inicial da modificación do planeamento de ordenación urbanística

20/04/17


Modificación puntual no ámbito da parcela con referencia 9087703NH5898N0001TA clasificada como solo urbano consolidadoListaxes definitivas para as prazas de técnico ou técnica de deportes e animador ou animadora sociocultural

30/12/16

Fanse públicas as listaxes definitivas de admitidos e admitidas para as prazas de técnico ou técnica de deportes e animador ou animadora sociocultural

Publicación das listaxes de admitidos para os procedementos abertos de selección de persoal laboral temporal

26/12/16

Fanse públicas as listaxes provisionais paras a prazas de técnico ou técnica de deportes e animador ou animadora sociocultural e a listaxe definitiva para a praza de normalización lingüísticaSubvencións a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas na anualidade 2016

31/10/16Fanse públicos os documentos da convocatoria (bases e decreto) e os modelos de solicitude e xustificación