Sede electrónica Concello de Abegondo

13:29:17 Domingo 22 de maio 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

ANUNCIO: DH W15 67667 Peche de parcela

13/12/2019

Solicitude a Augas de Galicia para peche de parcela


ANUNCIO:DH1567333 construcción almacén agrícola

13/12/2019

Solicitude a Augas de Galicia autorizacion de obras


DH.W15.67150. Peche de parcela. Concello de Abegondo

12/12/2019

DH.W15.67150.Peche de parcela. Concello de Abegondo


ANUNCIO: eleccións a representantes das traballadoras e traballadores do Concello de Abegondo

09/12/2019

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 25 c) do Regulamento de eleccións a órganos de representación dos traballadores na empresa, aprobado por Real Decreto 1844/1994, de 9 de setembro, e co artigo 67.1 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, darase publicidade no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do preaviso da celebración das eleccións. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.


ANUNCIO: eleccións a representantes das funcionarias e funcionarios do Concello de Abegondo

09/12/2019

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 7.1 do Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Adminsitración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 1846/1994,de 9 de setembro, sométese a información pública [taboleiro/sede electrónica]. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. Abegondo, 03.12.2019 O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.03/12/2019


ANUNCIO: eleccións a represe

02/12/2019

Comunicado a


ANUNCIO: Lista definitiva, tribunal e data de exame. Bases reguladoras do procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para técnico de servizos sociais mediante o sistema de concurso-oposición

13/11/2019

O obxecto da presente convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais de postos de persoal de técnico de servizos sociais. As funcións levaranse a cabo no caso de vacante por renuncia, vacacións, licenzas, enfermidade, baixa médica e outras causas do persoal que actualmente está contratado, así como de reforzo de dito servizo, no caso de ser necesario.


Obradoiro de Emprego "Reserva de Biosfera: emprego rural"

31/10/2019

Resultados definitivos do proceso selectivo do alumnado-traballador, resultados do equipo directivo, docentes a administrativo/a e bases para a selección do alumnado traballador e persoal do obradoiro de emprego