Sede electrónica Concello de Abegondo

13:21:34 Martes 27 de febreiro 2024

Información

SECRETARÍA

08/11/2022

BASES XERAIS E ESPECÍFICAS PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DE LONGA DURACIÓN

EXP: 2022/E001/000002

Comunícase que por medio do Resolución de Alcaldía núm. 446/2022 do día 31/10/2022 aprobáronse as bases xerais e específicas da convocatoria excepcional dos procesos selectivos, polo sistema de concurso, correspondentes ás prazas estruturais vacantes de persoal laboral fixo do Concello de Abegondo incluídas na oferta de emprego público de 2021 e incursas nos supostos das disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro. (Estabilización de emprego temporal de longa duración).

Segundo o establecido no mencionado decreto, publícase o texto íntegro das bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.


Xustificantes de Publicación: