Sede electrónica Concello de Abegondo

00:37:53 Mércores 1 de febreiro 2023

Información

SECRETARÍA

29/11/2022

CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN EMPREGO DE LONGA DURACIÓN

EXP: 2022/E001/000002

No  «Boletín Oficial da Provincia de A Coruña» número 210, de 7 de novembro de 2022, publicaronse  íntegramente as bases que rexerán a convocatoria para proveer as siguientes prazas de personal laboral fixo, a cubrir por o sistema de concurso, en turno libre:

Unha praza de Celador concello.

Unna praza de Técnico de cultura medio

Unha praza de Auxiliar biblioteca.

Unha praza de Técnico deportivo.

Unha praza de Celador polideportivo.

Una praza de Técnico de orientación laboral.

Unha praza de Enxeñeiro agrónomo municipal.

O prazo  de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar dende o seguinte o da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse  públicos no «Boletín Oficial da Provincia de A Coruña» e/ou na sede electrónica e no el tablón de anuncios do concello de Abegondo, na forma prevista en las propias bases.


Xustificantes de Publicación: