Sede electrónica Concello de Abegondo

06:53:21 Martes 23 de xullo 2024

Información

INTERVENCIÓN

08/11/2023

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA NA PARTE ESPECIAL

EXP: 2023/X999/000414

ANUNCIO BOP Núm  213 do día 8.11.2023 

Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa 

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión extraordinaria celebrada o día 6.11.2023, acordou a aprobación inicial da ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA NA PARTE ESPECIAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA.


Xustificantes de Publicación: