Sede electrónica Concello de Abegondo

14:50:21 Martes 27 de febreiro 2024

Información

SECRETARÍA

26/10/2023

ANUNCIO BOP NÚM 205 DEL 26.10.2023 APROBACIÓN DEFINTIVA DESAFECTACIÓN

EXP: 2023/X999/000290

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DESAFECTACIÓN 

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión plenaria extraordinaria do 09/10/2023, aprobou definitivamente a desafectación do ben Garaxe e trasteiros (rochos) que está no subsolo da Praza pública de O Adro (Abegondo), cambiando a súa cualificación de ben de dominio público a ben patrimonial. O acordo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello (https://abegondo.gal). O que se publica para os efectos oportunos.


Xustificantes de Publicación: